Наукові напрямки діяльності

1.Підвищення надійності, безпеки та енергозбереження транспортуючих машин з ланцюговим тяговим органом, зокрема ескалаторів і травелаторів (пасажирських конвеєрів).
Виконано:оптимізаційні розрахунки геометричних параметрів траси; тягові розрахунки та порівняльні розрахунки енергозатрат на транспортування для різних схем приводів; одержано патент України на конструкцію енергоекономного проміжного приводу із синхронізуючою зрівноважуючими зірочками; дослідження динамічної моделі машинного агрегату , результати якого дають можливість враховувати вплив коливних факторів різного походження, які виникають під час роботи ескалатора, на міцність довговічність конструкції; проектний розрахунок пасажирського конвеєра ( травелатора ).
Перспектива:експериментальні дослідження ескалатора; обробка і впровадження результатів роботи у вигляді сучасних інженерних методик і рекомендацій в практику проектування ескалаторів; розробка технічної документації на створення і впровадження травелатора.

2. Дослідження та оптимізація кінематичних, силових і енергетичних параметрів пасажирських ліфтів.
Виконано:уточнені розрахунки масових параметрів рухомих частин ліфта; розрахунки продуктивності та енергозатрат на транспортування; дослідження та уточнення тягового фактора; розроблена 3-х масова динамічна модель машинного агрегату з урахуванням пружних зв ‘ язків та характеристики електродвигуна; досліджена 5-періодна діаграма руху кабіни з урахуванням динамічних навантажень в перехідних режимах; розроблено комплекс рекомендацій і підходів, які на етапі проектування ліфта забезпечать оптимізацію кінематичних, силових і енергетичних пapaмeтpів машини.
Перспектива:розробка і виконання експериментальних досліджень кінематичних і динамічних параметрів; уточнення і доповнення динамічної моделі ( за результатами експерименту та шляхом введення зворотних зв’язків з використанням частотного регулювання руху електродвигуна); розробка і впровадження практичних рекомендацій і інженерних методик в проектування ліфтів.