Аспірантура

Вступ до аспірантури

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” проводить прийом до аспірантури для підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів:

1) за державним замовленням:

 • на підготовку за державним замовленням зараховуються аспіранти, направлені на навчання НТУУ «КПІ» або іншими бюджетними вузами та науковими установами Міністерства освіти та науки України (МОН України);
 • взаємні зобов’язання аспіранта та НТУУ “КПІ” визначаються угодою, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення денної аспірантури, відповідність сторін у разі невиконання умов угоди, тощо( з типовим варіантом угоди можна ознайомитися на стенді відділу);
 • аспіранти денної бюджетної форми відпрацьовують 3 роки після закінчення аспірантури в вузі або установі державної форми власності, аспіранти заочної бюджетної форми навчання 4 роки навчання в заочній аспірантурі та 3 роки після закінчення аспірантури повинні бути працівниками бюджетних вузів або наукових установ МОН України).

2) понад державне замовлення:

 • на підставі контрактів, укладеним між НТУУ “КПІ” та вступниками до аспірантури ( або установами, організаціями, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку, включаючи виплату стипендії ( для аспірантів з відривом від виробництва);
 • документи на конкурс до аспірантури подаються з гарантійним листом підприємства, організації про відшкодування вузу витрат на підготовку контрактника;
 • середня вартість підготовки контрактника уточнюється щорічно і приблизно становить суму 11000 грн. за навч.рік стипендія не входить до вартості підготовки).

Перелік документів, необхідних для вступу в аспірантуру знаходиться на сайті відділу аспірантури та докторантури НТУУ “КПІ” http://aspirantura.kpi.ua/

Вступні іспити

Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити:

 • спеціальність;
 • філософія;
 • іноземна мова.

Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови, перелік літератури для підготовки до вступного іспиту з філософії та питання з курсу філософії можна знайти на сайті відділу аспірантури і докторантури НТУУ «КПІ» http://aspirantura.kpi.ua/a_doc.html

Корисні посилання

Бібліотека НТУУ “КПІ” http://library.ntu-kpi.kiev.ua/
Відділ аспірантури та докторантури НТУУ “КПІ” http://aspirantura.kpi.ua/ 
ВАК України http://www.vak.org.ua/ 
Державний департамент інтелектуальної власності http://www.sdip.gov.ua/
Укрпатент http://www.ukrpatent.org/

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/ 
Каталог авторефератів дисертацій http://ukrlib.org/

Корисні матеріали

 • Паспорт спеціальності  7.05050105, 8.05050105 — «Інженерія логістичних систем»;
 • Бюлетень ВАК 2007 (нормативна база документів);
 • Перелік видань, затверджених ВАК України як фахові;
 • Правила оформлення списку посилань (ДСТУприклад 1приклад 2);
 • Роз’яснення ВАК України.