Дисципліни

Дисципліна «Технологічна логістика»

Метою дисципліни є формування системних знань і розуміння логістики як інструменту ринкової економіки, теорії й практики розвитку цього напряму та знань і умінь у застосуванні сучасних технічних засобів та методів організації і управління матеріальними потоками в машинобудуванні.

Дисципліна «Прикладна механіка»

Метою дисципліни є вивчення загальних методів структурного, кінематичного, динамічного аналізу та синтезу механізмів, у тому числі, із застосування ЕОМ, загальних методів розрахунків на міцність вузлів та деталей механізмів і машин.

 

Дисципліна «Теорія механізмів та машин»

АНОТАЦІЯ ДО РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

З ТЕОРІЇ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН (ТММ)

Метою дисципліни є вивчення загальних методів структурного, кінематичного, динамічного аналізу та синтезу механізмів, зокрема, із застосуванням ЕОМ та вибіроптимальних параметрів механізмів та машин шляхом порівняльного аналізу, серед іншого, із урахуванням економічних факторів.