Дисципліни

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

1. Автоматизований електропривід

2. Деталі машин

3. Діагностика і промислова безпека підіймально-транспортних машин

4. Динаміка підйомно-транспортних машин

5. Інформаційні системи і технології в логістиці

6. Підйомно-транспортні системи та машини

7. Прикладна механіка

8. Проектування логістичних систем

9. Ресурсозберігаючі технології логістичних систем

10. Технічна механіка

11. Технологічна логістика

12. Теорія механізмів та машин