Студенти-дослідники 2008 року

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМИ MOODLE В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Доповідає студ. ММІ Хімченко К.

Науковий керівник ас. Коломієць В.І.

images_2008_1

ЗАСТОСУВАННЯ ЦІВКОВОГО ЗАЧЕПЛЕННЯ В ПРИВОДАХ ТРАНCПОРТУВАЛЬНИХ МАШИН З ЛАНЦЮГОВИМ ТЯГОВИМ ОРГАНОМ.
Доповідають студенти ФАКС Закора О.В. Кривий Д.С.
Науковий керівникГорбатенко Ю.П., старший  викладач images_2008_2 images_2008_3

РОЗРОБКА АЛЬБОМУ ШАРНІРНО-ВАЖІЛЬНИХ  МЕХАНІЗМІВ
Доповідають Діптан С.Ю., Мамута О.Д., студенти ММІ
Науковий керівник Лукaвенко В.П., к.т.н., доцент images_2008_4

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТРУГАЛЬНОГО ВЕРСТАТА З ВИКОРИСТАННЯМ
АЛГОРИТМІЧНОЇ МОВИ PASCAL ТА СЕРЕДОВИЩА AutoCAD
Доповідає Чумак О.В., студ. ММІ
Науковий керівник Лукавенко В.П., к.т.н., доцент  images_2008_5

ДИНАМІКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ЕСКАЛАТОРА
ПРИ РЕОСТАТНОМУ ПУСКУ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ФАЗОВИМ РОТОРОМ
Доповідають  Левченко О.С., Галицький В.В., студенти ММІ

Науковий керівник Бондарєв С.В., к.т.н., доцент

images_2008_6 images_2008_7 images_2008_8

Життя і творчість видатного вченого Леонардо да Вінчі.

                           Доповідає Даниленко Аліна, студентка ММІ
Науковий керівник Кірієнко О.А., к.т.н., доцент.

images_2008_9 images_2008_10 images_2008_11
images_2008_12