Студенти-дослідники 2009 року

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИКИ СИНУСНОГО МЕХАНІЗМУ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРЕДОВИЩА POWERGRAPH
Доповідає студент ММІ Ковальчук ДмитроНауковий керівник: Лукавенко В.П., к.т.н., доцент

 Dima1

КІНЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ КУЛІСНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИЧНОГО ПАКЕТУ MATHCAD
доповідає студент ММІ Швед ОлексійНауковий керівник: Лукавенко В.П., к.т.н., доцент

wved

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА ЦИКЛОВОГО КЕРУВАННЯ ПРОМИСЛОВИМ РОБОТОМ.

             Автори: Коростильов Cергій, Ковальчук Дмитро, студенти ММІ. Доповідає Коростильов Сергій.
Науковий керівник: Лукавенко В.П., к.т.н., доцентkoro

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИЧНИХ І СИЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ШАРНІРНО-ВАЖІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ МЕТОДАМИ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ СЕРЕДОВИЩА T-FLEX.
Автор і доповідач студ ММІ Клавак Артем.Науковий керівник : Лукавенко В.П., к.т.н., доцентklavak

СИНТЕЗ ШАРНІРНО-ВАЖІЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ З ОБ’ЄМНИМ ГІДРОПРИВОДОМ.

             Автори: Сімановський А.В.,студ., Васильченко В.А.,студ., Прозор Є.В.,студ.
Наукові керівники: Бондарев С.В.,к.т.н.доц., Горбатенко Ю.П., ст.викл.

sima1sima2

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИЧНИХ, СИЛОВИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ
БЕЗ УРАХУВАННЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕМЕНТІВ 
СИСТЕМИ.
     Автори: Левченко В.С., студ.; Галецький В.В., студ.; Закора О.В., студ.      Наукові керівники: Горбатенко Ю.П., ст.викладач; Бондарев С.В., к.т.н., доцент.zakora3zakora2

ВРАХУВАННЯ СИЛ ТЕРТЯ В РІВНЯННЯХ РУХУ МЕХАНІЗМІВ.

Автори: Хомінич О.О., студ.; Мірошниченко А.В., студ.; Кривий Д.С.
Наукові керівники: Бондарев С.В., к.т.н., доц., Горбатенко Ю.П.,ст.викл.miro

СИЛОВИЙ(КІНЕТОСТАТИЧИЙ) РОЗРАХУНОК ШАРНІРНО-ВАЖІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ АНАЛІТИЧНИМ МЕТОДОМ ТА ДИНАМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ.
             Автори: Одноволик Л.А., студ.; Некращук А.О., студ.; Кривий Д.С., студ.

Наукові керівники : Бондарєв С.В., к.т.н.,доц.; Горбатенко Ю.П., ст.викл.odnovol

АНАЛІЗ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ТРЬОХМАСОВОЇ СИСТЕМИ З ПРУЖНИМИ ДЕФОРМІВНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ.

Автори: Галецький В.В., студ.; Левченко В.С., студ.; Закора О.В., студ.

Наукові керівники: Горбатенко Ю.П., ст.викладач; Бондарев С.В., к.т.н.,доцент.zakora3 zav

Підсумки конференції підводить завідувач кафедри ПМ проф. Данильченко Юрій Михайловичgorbatenko

Вступне слово на конференції промовляє заступник завідувача кафедри з наукової роботи Горбатенко Ю.П., ст викл., чл.корр. академії підйомно-транспортних наук України.VPСвоїх вихованців уважно слухають наукові керівники — ст. викл. Горбатенко Ю.П. і доц. Лукавенко В.П.  aud1 aud2