Фото дослідників 2010

foto059

Наукова конференція студентів і молодих вчених 2010 р.

foto046Модернізація лабораторної установки ТММ-46 для дослідження зведеного моменту інерції.
Роботу виконали:Антонюк А.С., Гвоздь О.П., студ., науковий керівник Лукавенко В.П., к.т.н., доцент.foto102

Динамічне дослідження шарнірно-важільних механізмів.
Доповідає: Баклан О.Г., студ., науковий керівник Овсієнко Л.Г., ст. викл.foto057Розробка модуля керування промисловим роботом «БРИГ-10».
Роботу виконали: Вовчик П.В., Антонюк А.С., Гвоздь О.П., студ., науковий керівник Лукавенко В.П., к.т.н., доц.foto027Порівняльний аналіз тягових характеристик в ланцюгових транспортувальних машинах.
Роботу виконала: Закора О.В., студ., науковий керівник Горбатенко Ю.П., ст. викл.IMG_1994Віктор Львович Кирпичов — учений-механік, перший директор Київського політехнічного інституту
Доповідає Коноваленко М.А., студ., науковий керівник Кірієнко О.А., к.т.н., доц.IMG_2006Пафнутій Львович Чебишев — фундатор російської школи механіки
Доповідає Кравченко О.О., студ., науковий керівникКірієнко О.А., к.т.н., доц.IMG_1922Дослідження механізму на основі віртуальної моделі та визначення його зведеного моменту інерції
Роботу виконали: Лашта А.В., Процак О.М., доповідає Лашта А., студ; науковий керівник: Лукавенко В.П., к.т.н., доц.foto051Розрахунок деформацій зовнішнього кільця радіально-упорного підшипника
Роботу виконала Маслова О.С., студ.; науковий керівник Коломієць В.І., асистентIMG_1951Розробка курсів і тестових завдань до них за допомогою програмного середовиша Moodle
Роботу виконав Мутовін А.С., студ., науковий керівник  Коломієць В.І., асистентIMG_1960Кінематичний синтез шарнірно-важільного механізму шасі літака з використанням програмного забезпечення Working Model 2D
Роботу виконали Одноволик Л.А., Масалига Д.В., Сімановський А.В., студ., науковий керівник Горбатенко Ю.П., ст. викл.IMG_1971Силовий аналіз шарнірно-важільного механізму шасі літака з використанням програмного забезпечення Working Model 2D
Роботу виконали Одноволик Л.А., Масалига Д.В., Сімановський А.В., студ., науковий керівник Бондарєв С.В., доцент.IMG_1982Розрахунок деталей шарнірно-важільного механізму на міцність в умовах статичних навантажень з використанням програмного забезпечення Autodesk Inventor. Роботу виконали Одноволик Л.А., Масалига Д.В., Сімановський А.В., студ., науковий керівник Бондарєв С.В., доцентfoto107Леонард Ейлер — видатний російський вчений механік і математик
Доповідає Срібний Є.В., студ., науковий керівник Кірієнко О.А., к.т.н., доц.