Фото дослідників 2011

image_9

Учасники наукової студентської конференції перед початком виступівimage_0image_0 (1)Іван Іванович Артоболевский. Життя та діяльність. 
Доповідає Борисенко , студ., науковий керівник: Кірієнко О.А., к.т.н., доцент.image_1

image_3Використання матриць перетворення координат в задачах синтезу компоновок металообробних верстатів. 
Доповідає Карська А.О., студ., науковий керівник:  Данильченко Ю.М., д.т.н., проф.
image_10image_10 (1)ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИЧНИХ ФУНКЦІЙ ШАРНІРНО-ВАЖІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ПАКЕТУ MATHCAD. 
Доповідає Закора О.В., студ., науковий керівник: Горбатенко Ю.П., ст. викл.
image_2 image_1 (1)Розробка конструкції стенду для обкатки та випробовування редукторів
з використанням замкненого силового потоку 

Доповідає Галицький О.О., студ. Науковий керівник:  Лукавенко В.П., к.т.н., доцент
image_3 (1)Концепт інтерфейсу для CAD-середовищ орієнтованого на пристрої з сенсорно-екранним методом вводу
Доповідає Коваленко Н.А., студ., науковий керівник:  Лукавенко В.П., к.т.н., доцентimage_4 image_4 (1)Автоматизація розрахунку деформацій зовнішнього кільця радіально-упорного підшипника
Доповідає Кулініч А. С. студ., науковий керівник:   Коломієць В. І., асист. image_5 image_5 (1)Модернізація лабораторної установки ТММ — 43К
Виконавці: Мамонтов П., Калініченко О., студ.
Доповідає Мамонтов П.  Науковий керівник:  Лукавенко В.П., к.т.н., доцентimage_7 image_8Андрій Костянтинович Нартов — видатний російський механік і винахідник XYIIIст.
Доповідає Степчук І.В., студ.; науковий керівник: Кірієнко О.А. к. т. н., доц.image_6image_7 (1)Визначний механік і винахідник стародавнього світу Герон Олександрійський
Доповідає Семенюта О. С.,  студ., науковий керівник: Кірієнко О.А. к. т. н., доц. image_8 (1) image_9 (1)КЛАСИФІКАЦІЯ ЕСКАЛАТОРІВ
Доповідає Тарасов В.В., студ., науковий керівник:  Горбатенко Ю.П., ст. викл.image_11 image_11 (1)Модернізація лабораторної установки ДП-16А для визначення момента тертя в підшипниках ковзання і кочення
Виконавці роботи: Рощик В.В, Зарецький С.М. студ.
Доповідач Рощик В.В. Науковий керівник:  Лукавенко В.П., к.т.н., доц.image_12 image_6 (1)Розробка механізму подачі заготовок та системи керування
Виконавці роботи: Пелипенко В.В., Коваленко М.Б., Шимко  Г.А. студ.
Доповідає Пелипенко В.В. Науковий керівник:  Лукавенко В.П., к.т.н., доц.