Спеціалізація «Автоматизовані логістичні системи»

Галузь знань 13 — Механічна інженерія, спеціальність 131 — Прикладна механіка, спеціалізація — Автоматизовані логістичні системи

Логістика – це найбільш ефективна форма інтеграції постачання, виробництва, транспортування, розподілу, збуту і сервісного обслуговування, дієвий інструмент планування і управління виробництвом, формування маркетингової і фінансової діяльності машинобудівних підприємств.

Система логістики включає в себе матеріальні засоби, що забезпечують рух товарів по логістичному ланцюгу (склади, вантажно-розвантажувальні механізми, транспортні засоби), виробничі запаси та засоби управління всіма ланками ланцюгів.

Технічну базу логістики складають сучасні технології, технічні засоби та комунікаційні системи, а інформаційну – сучасна інформатика і обчислювальна техніка.

Підготовка ведеться за технічним, економічним та інформаційним складником. Наші студенти вивчають сучасні методи комп’ютерного проектування, розрахунків і оптимізації обладнання логістичних систем з використанням CAD/CAE/PLМ технологій, системи моніторингу і діагностики їх технічного стану; розробляють енерго- і ресурсозберігаючі технології вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт; опановують організацію і управління матеріальними та інформаційними потоками; маркетинг і менеджмент логістичних систем. Випускники працюють інженерами, конструкторами, технічними експертами, менеджерами підприємств (транспорту, торгівлі, машинобудування, будівельної індустрії, металургії, баз, складів, портів, залізничних станцій, представництв закордонних фірм), інспекторами державних контролюючих органів, викладачами ВНЗ, головними інженерами, керівниками підприємств.

Джерело знаходиться на сайті НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського» у розділі Вступ->Правила прийому->Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти або тут.