Кращі випускники кафедри

Кращі студенти-дослідники, які проходили навчання на кафедрі

 • Куріпко Ірина,  ХМФ. Приймала участь у розробці  програми  розрахунку  механізму підйому мостового крану на алгоритмічній мові  «АЛМИР»
 • Рижих Володимир, ФХМ, 1982р. Розробив у співавторстві механізм автоматичного вимикання приводу(а.с. СРСР №103073 від 4.02.1982р.)
 • Сорока Юрій, Нестерчук Володимир, ФХМ 1983-1984р.р. Розробили у співавторстві дві конструкції механізмів автоматичного вимикання приводу (а.с. СРСР №1317363, а.с. СРСР №1418684 від 28.07.87р.)
 • Лапковський Сергій Вікторович, ММІ, розробив у співавторстві механізм автоматичного вимикання приводу з кроковими двигунами (а.с. СРСР №1667037 від 18.07.88р.)
 • Шелест Олег, ЛТ-31, ФХМ, 1995р. програму геометричного розрахунку двоступінчатого редуктора та програму-драйвер виведення графіки на графопобудовач Нейрон
 • Щербаков Сергій, ЛТ-41, ФХМ , 1995р. Створив програму структурного та кінетичного шести ланкового механізму з використанням графічного режиму середовища Turbo Pascal 7.0.
 • Проскуров Володимир, ЛТ-32 ФХМ, 1996р. Створив інтерфейс до програми розрахунку кінематики шарнірно-важільних механізмів в середовищі Turbo Pascal 7.0.
 • Ребенюк Юрій, МЛ-91, ММІ, 2002р. Виконав трансформацію пакету програми кінематичного дослідження механізмів до середовища Turbo Pascal 7.0.
 • Лоза Антон, МЛ-92, ММІ, 2002р. Створив в середовищі С++ програму розрахунку евольвентного зубчастого зачеплення. В програмі використано графічний режим з анімацією процесу евольвентного зачеплення.
 • Третяк Сергій, МЛ-11, ММІ, 2002-2003 р.р. В середовищі Delphi створив програму віртуального конструктора для генерації плоских шарнірно-важільних механізмів та іх кінематичного аналізу.
 • Візниця Павло, ММІ, 2003р. Створив в середовищі Flash WEB-сторінку Кафедри технічної механіки.
 • Бондар Віктор, ВЛ-14, ФАКС, 2004р. В середовищі Delphi створив програму структурного і кінематичного аналізу механізму шасі літака.
 • Бандура Сергій, гр. МЛ-21, ММІ, 2005р. В середовищі Turbo Pascal 7.0. створив програму реєстрації в режимі реального часу кутової кординати ланки механізму з використанням фотоелектричного датчика маніпулятора ПК.
 • Шумлянський Станіслав, Заєць Ярослав, МЛ-32, ММІ, 2005р. Модернізували WEB-сторінку, створили презентацію досягнень кафедри та базу данних для контролю знань студентів з розділу Структура механізмів.
 • Діптан Сергій, Мамута Олександр МЛ-32, ММІ, 2005р. Виконували дослідження структури та кінематики шарнірно-важільних механізмів засобами середовища Maple. Створили графічний інтерфейс виконання розроблених програм аналізу механізмів з використанням анімації.
 • Кармазін Сергій, ВЛ-23, ФАКС, 2006р. Створив науково-технічну бібліотеку за тематикою розрахунків деталей машин та конструкцій літальних апаратів.
 • Перфілов Іван, студ ММІ, гр..МВ-31, Піркл Дмитро, студ.ММІ, гр. МВ-31, 2007 р.,виконали модернізацію лабораторної установки ТММ-1А динамічного балансування ротора з використанням середовища віртуальних приладів LabVIEW.
 • Драч Андрій, студ. ММІ, 2007 р., створив електронне середовище конструктора для проектування та аналізу механізмів .
 • Сидорець Сергій, студ. ММІ, Савчук Іван, студ. ММІ, 2007 р., створили в середовищі Т-Flex засобами параметризації програмний продукт розрахунку і візуалізації шарнірно-важільного механізму стругального верстату.
 • Хімченко Костянтин, студ. ММІ, 2007 р., створив навчальну програму кінематичного аналізу плоских важільних механізмівпрограму, у 2008 р. виконав дослідження можливостей системи MOODLE в навчальному процесі.
 • Закора О.В., Кривий Д.С., студ. ФАКС, 2008 р., досліджували застосування цівкового зачеплення в приводах транспортувальних машин з ланцюговим тяговим органом
 • Чумак Андрій, студ. ММІ, 2008 р., створив засобами алгоритмічної мови PASCAL програму дослідження механізму стругального верстата з генерацією командного файлу для середовища AutoCAD.
 • Левченко В.С., студ., Галицький В.В., студ.ММІ, 2008р., досліджували динаміку електромеханічної системи ескалатора при реостатному пуску асинхронного двигуна з фазовим ротором.
 • Жевняк Дмитро, студ. ММІ, 2009 р., РОЗРОБИВ СХЕМУ КЕРУВАННЯ ПРОМИСЛОВИМ РОБОТОМ БРИГ-10 ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОПРОЦЕСОРА СЕРІЇ AVR
 • Клавак Артем, студ. ММІ, 2009 р., ТВОРИВ ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИЧНИХ І СИЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ШАРНІРНО-ВАЖІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ МЕТОДАМИ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ СЕРЕДОВИЩА T-FLEX А ТАКОЖ ПРОГРАМУ СТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ ШАРНІРНО-ВАЖІЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАСОБАМИ СЕРЕДОВИЩА T-FLEX
 • Ковальчук Дмитро, студ. ММІ, 2009 р., ВИКОНАВ МОДЕРНІЗАЦІЮ ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИКИ СИНУСНОГО МЕХАНІЗМУ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРЕДОВИЩА РOWERGRAPH
 • Коростельов Сергій, студ. ММІ, 2009 р.,СТВОРИВ ПРОГРАМНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЦИКЛОВОГО КЕРУВАННЯ ПРОМИСЛОВИМ РОБОТОМ
 • Швед Олексій, студ. ММІ, 2009 р., ВИКОНАВ КІНЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ КУЛІСНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИЧНОГО ПАКЕТУ MATHCAD
 • Антонюк Антон, Гвоздь Олександр, студ.ММІ, 2010 р. ВИКОНАЛИ МОДЕРНІЗАЦІЮ ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ ТММ 46  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВЕДЕНОГО МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ  З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
 • Лашта Андрій, Процак Олег, 2010 р. СТОРИЛИ ВІРТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ШАРНІРНО-ВАЖІЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ — ПРОТОТИПИ ЛАБОРАТОРНИХ УСТАНОВОК ТА ВИКОНАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ЗВЕДЕНОГО МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ
 • Вовчик Петро, Антонюк Антон, Гвоздь Олександр, студ. ММІ, 2010 р. РОЗРОБИЛИ МОДУЛЬ КЕРУВАННЯ ПРОМИСЛОВИМ РОБОТОМ БРИГ-10.На початковій стадії розробки схеми пристрою також працювали студ.ММІ Марусій Сергій, Ковцуняк Микола
 •   Галицький О.О., студ. ММІ, 2011 р., розробив у співавторстві 2 конструкції стендів, які захищені патентами України №№ 37369, 45142 на корисну модель для обкатки та випробовування редукторів
 • Калініченко Михайло, студ. ММІ, 2011 р., виконав кінематичне та силове дослідження механізму пантографа збалансованого маніпулятора з використанням середовища Т-Flex
 •  Коваленко Назар, студ. ММІ, 2011 р., розробив концепт інтерфейсу для Сad-середовищ орієнтованого на пристрої з сенсорно-екранним методом вводу
 • Мамонтов П.А., Калініченко О.Г., студ. ММІ, 2011 р., виконали модернізацію лабораторної установки ТММ 43к
 • Коваленко Марк-Віктор, Шимко Гліб, Пелипенко В`ячеслав, студ.ММІ, 2011 р., розробили  систему подачі заготовок в зону дії робота РФ-202М з використанням мікроконтролера Аtмega8
 • Рощик Володимир, Зарецький Сергій, студ. ММІ,2011 р., виконали модернізацію лабораторної установки ДП 16А дослідження момента опору обертанню в підшипниках ковзання
 • Закора Оксана, студ. ФАКС 2011 р., виконала дослідження кінематичних функцій шарнірно-важільного механізму з використанням програмного пакету Мathcad
 • Кулініч А.С., студ. ММІ, 2011 р. створив програму автоматизації розрахунку деформації зовнішнього кільця радіально-упорного підшипника