КІРІЄНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

КІРІЄНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Працює на кафедрі прикладної механіки з травня 1980 р.

Кандидат технічних наук, доцент, автор 76 наукових праць, в т. ч. 2 навчальних посібників із Грифом МОН України з ТММ та Прикладної механіки, Термінологічного словника –довідника з прикладної механіки, 3 електронних навчальних посібників з грифом НТУУ «КПІ», 5 авторських свідоцтв на винаходи, 41 навчально-методичного посібника. Заступник завідувача кафедри з методичної роботи, профгрупорг кафедри, куратор групи. Нагороджена почесними відзнаками Вченої Ради НТУУ “КПІ”, а також почесними грамотами Профспілкового комітету співробітників Київського політехнічного інституту. Керівник студентського наукового гуртка «Історія вітчизняної та світової механіки».

Закінчила Київський інженерно-будівельний інститут у 1970 р. за спеціальністю «Інженер-електромеханік з автоматизації», диплом з відзнакою.

Кандидатську дисертацію захистила у 1978 р. на тему «Исследование вибрационных способов прокола при бестраншейной прокладке трубопроводов (на основе волновой теории)» за спеціальністю 05.05.04 Дорожні, шляхові та будівельні машини.

Звання доцента отримала по кафедрі технічної механіки КПІ в 1991 р.

Особиста сторінка викладача

Публікації