НЄЖЕНЦЕВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент, автор більше 160 наукових праць, в т.ч. 1 навчальний посібник, 16 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

 

Закінчив з відзнакою Ворошиловградський машинобудівний інститут за спеціальністю «Підйомно-транспортні машини і обладнання» у 1978 р.

З 1978 до 2014 р. працював на кафедрі «Підйомно-транспортна техніка» Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля.

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.05.05 — підйомно-транспортні машини у 1984 р. (м. Харків). У 1986 році отримав звання доцента. Викладав дисципліни: «Основи енергозбереження підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машин (ПТДБММ)», «Привод і управління ПТДБММ», «Будівельна механіка та металоконструкції ПТДБММ», «Діагностика ПТДБММ», «Основи автоматизації ПТДБММ і робототехніка», «Ліфти і підйомники».

У 2000 р. — був обраний членом-кореспондентом Підйомно-транспортної Академії наук України. У 2010 році за розроблений (у співавторстві із ст. викладачем Аветісяном С.М.) комп’ютерний програмний комплекс, представлений на Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні — 2010» (м. Київ), був нагороджений Почесним дипломом за творчий підхід у впровадженні освітніх інновацій.

З 2014 р. працює на кафедрі «Прикладна механіка» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Викладає дисципліни: «Підйомно-транспортні машини», «Деталі машин -3 (Вантажопідйомні та транспортуючі машини)», «Прикладна механіка», «Основи наукових досліджень», «Динаміка підйомно-транспортних машин». Керує курсовими проектами, бакалаврськими дипломами, магістерськими дисертаціями.

Особиста сторінка викладача

Публікації