Наука

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Основні елементи новизни в пропонованих темах

Розроблено: запатентовано нову приводну установку для ескалаторів, конструкція якої дозволяє зменшити навантаження на головний вал машини, синхронізувати рух тягових ланцюгів і тим самим усунути додаткові навантаження на східці та збільшити їх надійність і довговічність та зменшити споживання електроенергії (в середньому на 10…15%). Вперше в практиці ескалаторо- і ліфтобудування синтезовані і досліджені багатомасові з пружними зв’язками та з урахуванням характеристик приводних електродвигунів, динамічні моделі цих машин (раніше моделювались одномасові жорсткі системи). Це дало можливість суттєво переглянути і доповнити існуючі методи розрахунку і проектування з урахуванням впливу змінних силових факторів інерційного і пружного походження на кінематику робочого органу в перехідні періоди, рівень енергоспоживання і керованість приводом, міцність і довговічність конструкцій і їх окремих елементів.


ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕМИ

Теми бюджетних прикладних НДР, які можуть бути представлені кафедрою прикладноЇ механіки на тендер для виконання в 2007-2010 р.р.

Тема 1.Підвищення надійності, безпеки та енергозбереження транспортуючих машин з ланцюговим тяговим органом, зокрема ескалаторів і травелаторів (пасажирських конвеєрів).

Виконано: оптимізаційні розрахунки геометричних параметрів траси; тягові розрахунки та порівняльні розрахунки енергозатрат на транспортування для різних схем приводів; одержано патент України на конструкцію енергоекономного проміжного приводу із синхронізуючою зрівноважуючими зірочками; дослідження динамічної моделі машинного агрегату , результати якого дають можливість враховувати вплив коливних факторів різного походження, які виникають під час роботи ескалатора, на міцність довговічність конструкції; проектний розрахунок пасажирського конвеєра ( травелатора ).

Перспектива: експериментальні дослідження ескалатора; обробка і впровадження результатів роботи у вигляді сучасних інженерних методик і рекомендацій в практику проектування ескалаторів; розробка технічної документації на створення і впровадження травелатора.

Тема 2. Дослідження та оптимізація кінематичних, силових і енергетичних параметрів пасажирських ліфтів.

Виконано: уточнені розрахунки масових параметрів рухомих частин ліфта; розрахунки продуктивності та енергозатрат на транспортування; дослідження та уточнення тягового фактора; розроблена 3-х масова динамічна модель машинного агрегату з урахуванням пружних зв ‘ язків та характеристики електродвигуна; досліджена 5-періодна діаграма руху кабіни з урахуванням динамічних навантажень в перехідних режимах; розроблено комплекс рекомендацій і підходів, які на етапі проектування ліфта забезпечать оптимізацію кінематичних, силових і енергетичних пapaмeтpів машини.

Перспектива: розробка і виконання експериментальних досліджень кінематичних і динамічних параметрів; уточнення і доповнення динамічної моделі ( за результатами експерименту та шляхом введення зворотних зв’язків з використанням частотного регулювання руху електродвигуна); розробка і впровадження практичних рекомендацій і інженерних методик в проектування ліфтів.