ПРОЦЕНКО ПАВЛО ЮРІЙОВИЧ

DSC_0304

 

У 2010 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Механіко-машинобудівний інститут, магістр за спеціальністю «Обладнання для обробки металів тиском».

У 2013 році закінчив аспірантуру за спеціальності 050305 “Процеси та мешини обробки тиском”. Виконує кандидатську дисертацію на тему «Розробка процесу виготовлення гвинтоподібних труб обкочуванням роликами».

Автор 9 статей та 3 патентів.

Веде практичні та лабораторні заняття з дисципліни: «Теорія механізмів та машин», «Прикладна механіка та основи конструювання».

Наукові інтереси: профілювання оболонок обкочуванням роликом, теорія механізмів та машин.

 

Список друкованих праць:

Статті

 1. Маковей В. О. Профілювання гвинтоподібних труб обкочуванням / Маковей В.О., Бородій Ю.П., Кліско А.В., Проценко П.Ю. // Вісник Київского політехн. ін-та. Машинобудування. – 2010. – №60. – С. 55-60.
 2. Маковей В.О. Напряженно-деформированное состояние винтоподобных труб при профилировании / Маковей В.О., Бородій Ю.П., Проценко П.Ю. // Вестник НТУ”ХПИ”. – 2010. – №42 – С. 64-70.
 3. Маковей В.О. Моделювання процесу профілювання канавок на трубах роликовим обкочуванням / В.О. Маковей, П.Ю. Проценко // Вісник Київского політехн. ін-та. Машинобудування. – 2011. – №62. – С. 203-206.
 4. Маковей В.О. Исследование локального деформирования трубы при профилировании винтовых канавок / Маковей В.О., Проценко П.Ю. // Вестник НТУ”ХПИ”. – 2011. – №46. – С. 107-115.
 5. Маковей В.О. Розрахунково-аналітичний аналіз напружено-деформованого стану труб при обкочуванні / Маковей В.О., Проценко П.Ю. // Вісник НТУ”ХПІ”. – 2012. – №46. – С. 76-82.
 6. Маковей В.О. Розрахунковий аналіз напружено-деформованого стану ріжучих елементів розділових штампів/ Маковей В.О., Бородій Ю.П., Проценко П.Ю. // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. – 2012. № 4 (33). – С. 227-231.
 7. Маковей В.О. Моделювання зміцнення поверхні валів обкочуванням/ Маковей В.О., Бородій Ю.П., Проценко П.Ю., Акімкін А.М.// Збірник наукових праць Донбаської державної машинобудівної академії (Обробка металів тиском). – № 2 (36). – 2013. – ДДМА. – С. 46-52.
 8. Маковей В.О. Особливості профілювання одно- та трьохзахідних гвинтоподібних труб / Маковей В.О, Проценко П.Ю. // Вісник НТУ”ХПІ”. – 2013. – №43 – С. 153-162.
 9. Маковей В.О. Перспективи удосконалення технологічних процесів обкочування труб / Маковей В.О, Мельник В.С., Проценко П.Ю. // Вісник НТУ”ХПІ”. – 2014. – №44 – С. 93-103.

 Патенти

 1. Патент № 52537 UA, МПК B 21 D 15/00. Спосіб формування гвинтових канавок на трубчастих тонкостінних заготовках гідростатичним тиском / В.О. Маковей, В.Л. Калюжний, П.Ю. Проценко. №u201003317; заявл. 22.03.2010; опубл. 25.08.2010, бюл. №16.
 2. Патент № 60663 UA, МПК B 21 D 15/00. Спосіб формування гвинтових канавок на трубчастих тонкостінних заготовках роликовим обкочуванням з використанням внутрішнього протитиску. / В.О. Маковей, Ю.П. Бородій, П.Ю. Проценко, А.В. Кліско. №u201014396; заявл. 01.12.2010; опубл. 25.06.2011, бюл. №12.
 3. Патент № 85412 UA, МПК B 21 D 15/00. Штамп для формування канавок на трубі. / В.О. Маковей, П.Ю. Проценко. №u201301239; заявл. 01.02.2013; опубл. 25.11.2013,         бюл. №22.

 

Особиста сторінка викладача